उद्योग समाचार

पुलबक्स र जंक्शन बक्स भिन्नता

2020-04-22

जंक्शन बक्स -----एकइलेक्ट्रिकल जंक्शन बक्सएक संलग्न घर छविद्युतीयकनेक्शन, जडानहरू सुरक्षित गर्न र सुरक्षा बाधा प्रदान गर्न।

पुल बक्स-----माइलेक्ट्रिक तार, aबक्स(हटाउन योग्य आवरणको साथ) जुन एक वा धेरै रनवेमा सम्मिलित गरिएको छ सुविधाका लागितान्दैरेसवे मार्फत कन्डक्टरहरूको।


If it has splices or terminations, it is a junction बक्स. If the conductors are pulled through without splices or terminations, it is a pull बक्स.